Kalite Politikamız

  • • İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
  • • İşveren ve taşeron ile iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız kurulmasını sağlamak,
  • • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
  • • Şantiye süreçlerinde zayiatları optimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,
  • • Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak,
  • • Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,
  • • Personelin TUNCAY İNŞAAT çalışanı olmaktan dolayı kendisini mutlu hissetmesini ve gurur duymasını sağlamak,
  • • İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
  • • Taşeronları geliştirmek amacıyla yönlendirici olunurken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak,
  • • Atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda TUNCAY İNŞAAT personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilerek elde edilen başarılar ile uzun yıllarda kazanılan SAYGINLIĞIN zedelenmeden artmasına katkı sağlamak.

 

 

 

Yeni Hizmetlerimiz

Epoksi

Epoksi sistemi, epoksi reçinesi ve bir kürleme ajanından (hardener=sertleştirici) meydana gelir. Epoksi sistemi kullanıldığında, epoksi reçinesindeki tekil moleküller(monomers), kürleme ajanı(hardener) ile birleşerek, uzun zincirleme molekül bağları oluşur.

Duvar Kağıtları
En yaygın kullanılan duvar kağıdıdır. Kaliteli kağıt üstüne çeşitli metotlarla desen basılır ve pvc ile kaplanır. Çok geniş desen ve renk seçeneği ile her türlü mekanlarda kullanılabilinir.