Müteahhitlikte Yeni Dönem Haziran 2012'de Başlıyor

Türkiye'de yapı müteahhitliği hizmeti verebilmek için gereken asgari şartlar yeniden belirlenirken, 1 Ocak 2012'den itibaren uygulamaya konulacak olan 'müteahhitlere sicil' uygulamasının detayları netleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, kusurlu müteahhitlere göz açtırmayacaklarının işaretini 'Defolu müteahhite iş yok' sözleriyle verirken, yeni dönemde kusurlu müteahhitlerin faaliyetlerinin ülke çapında durulmasına kadar gidecek yaptırımlar geliyor.

Hazırlanan, "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Yönetmelik kapsamında Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) oluşturuldu. Yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitlerinin kayıt altına alınacağı ve İmar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği 'Müteahhitlik Bilgi Sistemi' yılbaşında devreye girecek.

Bu düzenlemeler ile yapı ruhsatına tâbi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtları tutularak, denetlenmesi sağlanacak. Söz konusu yönetmelikle, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren müteahhitlere yetki belgesi numarası almaları zorunluluğu da getiriliyor.

Müteahhidin ilgili idarece 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı faaliyetinin tespit edilmesi durumunda, yetki belgesi numarası, kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilecek. Yine 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan veya yönetmelikçe belirlenen cezai nedenlerden dolayı yetki belgesi numarası iptal edilenler, ülke genelinde ruhsatlı bir yapının müteahhitliğini üstlenemeyecek.

Kanun ve sözkonusu yönetmelik hükümlerine göre; yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl, yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl süre ile yetki belgesi numaraları iptal edilecek.

Vatandaş müteahhiti sorgulayabilecek

Vatandaşlar, sistem üzerinden vatandaş girişi yaparak yetki belgesi iptal edilen müteahhitlerin listesini görebilecek. İş yaptırmayı düşündüğü müteahhidin T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve yetki belgesi numarasından biriyle o müteahhidin durumunu sorgulayabilecek. Sorgulama 'Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi' (YAMBİS) veri tabanı üzerinden yapılacak.

 

Diğer Haberler

7 Maddelik kanun teklifi meclise gönderilecek

Yaklaşık 5 yıl süresince Başbakanlık’ta bekleyen Yapı Denetimi Yasa Tasarısı’nın bir süre önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na geri gönderilmesi üzerine harekete geçen Yapı İşleri Genel Müdürlüğü...

Konut Alırken Kat Mülkiyetine Dikkat Edin!Konut alırken belediyelerdeki onaylı projeleri incelemek gerekir. Kat mülkiyetli yapı, iskan belgesi alınmış yapıdır.

Yapı Denetimi 59 İle Yaygınlaşıyor
Yapı denetiminde değişiklik öngören kanun teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimini 19 ilden 59 ile çıkaracak Bakanlar Kurulu Karar Taslağını da son aşamaya getirdi.

Defolu Müteahhitlere Artık İş Yok!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van'ı ayağa kaldırmak için herkesin çok ciddi gayret göstermesi gerektiğini...

Yıkılan Binalarda Önalım Hakkı
Önalım hakkı, paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın paydaşlarından birinin kendi payını, paydaş olmayan bir üçüncü kişiye sattığında diğer paydaşlara bu payı aynı şartlarla öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır.