Konut Alırken Kat Mülkiyetine Dikkat Edin!

Konut alırken belediyelerdeki onaylı projeleri incelemek gerekir. Kat mülkiyetli yapı, iskan belgesi alınmış yapıdır.

Konut alırken belediyelerdeki onaylı projeleri incelemek gerekir. Kat mülkiyetli yapı, iskan belgesi alınmış yapıdır. Yani yapı kullanım izin belgesi alınmıştır ve krediye uygundur. Ancak, tapuda, kat irtifakına esas olan projedeki bağımsız bölüm numarası belediyedeki projede farklı görünüyor olabilir. Bu da komşunuz sizin, sizin de komşunuzun üzerine olan dairede oturduğunuz anlamına gelebilir. Bu gibi durumlarda trampa, yani mal değişimi yapmak gerekir.

Bir yapının yasal olabilmesi için, imar planlarında belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak alınan inşaat ruhsatının olması, yapının ruhsata uygun olarak yapılması ve iskan belgesinin alınmış olması gerekir.

İskan belgesi almadan, inşaat ruhsatı ve mimari projeye göre, Tapu Sicil Müdürlüklerinden kat irtifak tapusu alınabilir ve bunun üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Bu işlemi inşaat başlamadan da yapmak mümkün. Bu şekilde kat irtifakı alınarak yapılmış ve üzerinde alım satım işlemi gerçekleşmiş olan yapının iskan alamama olasılığı her zaman vardır. Hakkında yıkım kararı çıkabilir. Dolayısıyla alım satım yaptığınız yapının kat mülkiyeti olması çok önemlidir. İskan belgesi olmadan kat mülkiyetini almak mümkün değildir.

Peki hangi yapılar yasaldır? Hangileri değildir?


İmar planı ile belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak düzenlemiş inşaat ruhsatı alan, yasal süresi içerisinde mimari projesine uygun olarak bitirilen ve iskan belgesini alan yapılar yasaldır. Dolayısıyla kat mülkiyeti olan bütün yapılar yasaldır ve iskan belgesini almıştır. İmar planı ile belirlenen koşullara uygun olarak düzenlenmiş inşaat ruhsatı alan, mimari projesine uygun olarak devam eden ve 5 yıllık inşaat bitirme süresi dolmayan yapılar yasal sayılır. Ancak, inşaat ruhsatı alındıktan sonra, 2 yıl içinde inşaata başlanması ve 5 yıl içinde inşaatın bitirilmemesi durumunda inşaat ruhsatı hükümsüz sayılır. Tekrar inşaat ruhsatı ve sonrasında da iskan alınması gerekir.

 

Diğer Haberler

7 Maddelik kanun teklifi meclise gönderilecek

Yaklaşık 5 yıl süresince Başbakanlık’ta bekleyen Yapı Denetimi Yasa Tasarısı’nın bir süre önce Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na geri gönderilmesi üzerine harekete geçen Yapı İşleri Genel Müdürlüğü...

Yapı Denetimi 59 İle Yaygınlaşıyor
Yapı denetiminde değişiklik öngören kanun teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimini 19 ilden 59 ile çıkaracak Bakanlar Kurulu Karar Taslağını da son aşamaya getirdi.

Müteahhitlikte Yeni Dönem Haziran 2012'de Başlıyor
Müteahhitlere sicil uygulamasının detayları netleşti. Hazırlanan, Yönetmelik 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

Defolu Müteahhitlere Artık İş Yok!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van'ı ayağa kaldırmak için herkesin çok ciddi gayret göstermesi gerektiğini...

Yıkılan Binalarda Önalım Hakkı
Önalım hakkı, paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın paydaşlarından birinin kendi payını, paydaş olmayan bir üçüncü kişiye sattığında diğer paydaşlara bu payı aynı şartlarla öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır.